Đơn xin liên doanh

(Vui lòng điền vào biểu mẫu sau đây một cách chi tiết, trống với * là bắt buộc)

Thông tin cá nhân
  • Vui lòng nhập 4-12 ký tự, chỉ có thể nhập các chữ cái tiếng Anh và số

  • độ dài phải nằm trong khoảng từ 6-16 ký tự có chứa các chữ cái và số

  • Phải giống như tên của thẻ ngân hàng rút tiền

Tôi đã đọc và đồng ý với các "điều khoản và điều kiện của liên doanh".
Tôi hơn 18 tuổi
X
Tải xuống plugin chống hack (chỉ hệ thống windows)
Hướng dẫn sử dụng: Nhấp để thực hiện tệp định dạng BAT sau khi tải xuống, hiển thị HOÀN TOÀN nghĩa là thực hiện xong ***Ưu tiên Google DNS