NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

I. Quy chế Đăng ký

1. Để ngăn chặn hiệu quả các đối tác phi tín dụng lạm dụng hệ thống ưu đãi liên kết do Trang web V7 cung cấp, bộ phận đánh giá của công ty sẽ xem xét nghiêm ngặt thông tin cá nhân (bao gồm tên, địa chỉ gửi thư và điện thoại) được cung cấp bởi mỗi đơn vị liên kết khi đăng ký. Nếu sau khi kiểm tra phát hiện thấy đơn vị liên kết có bất kỳ nỗ lực trục lợi bất lợi nào hoặc các thành viên có âm mưu với đơn vị liên kết khác thực hiện chênh lệch giá và các hành vi xấu khác, V7 Website sẽ đóng tài khoản của đối tác liên kết và thu hồi tất cả hoa hồng và lợi ích của chi nhánh.

2. Những người có cùng IP / cùng tên / thành viên có cùng tài khoản tập hợp chỉ có thể là tuyến dưới của đối tác, đối tác không thể trở thành tuyến dưới của chính mình hoặc đối tác khác. Những người có cùng IP / cùng tên / cùng tài khoản bộ sưu tập chỉ có thể đăng ký tài khoản đối tác.

II. Điều khoản Trách nhiệm

1. Quyền và Nghĩa vụ của Đối Tác

1.1 Đối tác cần có trách nhiệm tích cực tiếp thị và quảng bá Trang web V7 để tối đa hóa lợi nhuận. Đối tác phải thực hiện tích cực các hoạt động quảng bá, bán hàng và quảng bá Website V7 mà không vi phạm pháp luật. Các chi phí phát sinh trong việc quảng bá, bán và khuyến mại sẽ do đối tác chịu.

1.2 Đối tác không được sao chép mà không được phép, công bố, phân phối, bao gồm trang chủ, tên miền, biểu tượng, tuyên bố, màn hình trò chơi, đồ họa và các thông tin có liên quan khác. Hơn nữa, trong quá trình quảng bá, các đối tác nên bảo vệ quyền lợi của V7 Website. Mối quan hệ hợp tác sẽ bị chấm dứt ngay lập tức khi phát hiện ra bất kỳ thiệt hại nào đối với danh tiếng về hành vi của công ty.

1.3 Đại lý sẽ phải chịu doanh thu âm tức khách thắng tiền,số tiền âm sẽ trừ qua tháng sau ,sẽ phải trừ hết số âm trước khi tính hoa hồng ,hoa hồng âm sẽ được cộng dồn nếu các tháng tiếp theo vẫn âm.Phép tính hoa hồng âm :( doanh thu + phí hệ thống = * các mốc % tương ứng ở phần chính sách.)

2. Quyền và nghĩa vụ của v7 Website đối với đối tác

2.1 Đại diện dịch vụ khách hàng của V7 Website sẽ giúp đối tác mở tài khoản cho tuyến dưới và quan sát tình trạng cá cược của họ. Đại lý và thành viên được yêu cầu đồng ý và tuân thủ các quy định, chính sách và thủ tục thành viên của Website V7. Các đối tác có thể đăng nhập vào chương trình phụ trợ quản lý bất kỳ lúc nào để hiểu bảng sao kê tài khoản của thành viên tuyến dưới.

2.2 V7 Website có quyền từ chối hoặc đóng băng bất kỳ tài khoản nào của đối tác hoặc thành viên.

2.3 Trong một số trường hợp nhất định, sau khi xem xét cẩn thận, V7 Website có quyền sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận đối tác theo quyết định riêng của mình. Các sửa đổi có thể bao gồm: Phạm vi hoa hồng, thủ tục thanh toán và các quy định khác. Nếu đối tác phản đối việc sửa đổi, thì đối tác có thể chấm dứt hợp đồng. Nếu không có ý kiến phản đối nào từ phía đối tác sau khi sửa đổi, điều đó sẽ được coi là họ chấp nhận và công nhận thỏa thuận mới.

III. Thời hạn và Chấm dứt Thỏa thuận

1. Thời hạn và Chấm dứt

Thỏa thuận hợp tác bắt đầu sau khi đối tác áp dụng thành công. Đối tác có thể chấm dứt hợp đồng này bất cứ lúc nào, nhưng phải được thông báo bằng văn bản trước 7 ngày khi chấm dứt hợp đồng liên quan, đối tác có thể gửi thông báo bằng email đến: daily_viet@v7vina.com . Nếu đối tác vi phạm thỏa thuận hợp tác, V7 Website có quyền chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước.

2. Thông tin bảo mật

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của V7 Website và việc sử dụng các tài liệu mật đó khi cần thiết trong tương lai, đối tác đồng ý không tiết lộ bất kỳ dữ liệu bí mật nào có liên quan của V7 Website cho một bên thứ ba. Đối tác có nghĩa vụ thực thi bảo mật tài liệu mật sau khi chấm dứt hợp đồng.

3. Chấm dứt hợp tác vô điều kiện

Nếu đơn vị liên kết quảng cáo Trang web V7 bằng cách gửi spam với số lượng lớn, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng ngay lập tức, đồng thời xem xét và đóng băng tài khoản đối tác vô điều kiện. Đối tác không thể đưa ra bất kỳ yêu cầu hoặc tuyên bố nào liên quan đến chúng tôi, hoặc đưa ra bất kỳ lời hứa nào và không có quyền ràng buộc chúng tôi theo bất kỳ nghĩa vụ nào.

4. Quan Hệ Đối Tác

Nếu đơn vị liên kết quảng cáo Trang web V7 bằng cách gửi spam với số lượng lớn, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng ngay lập tức, đồng thời xem xét và đóng băng tài khoản đối tác vô điều kiện. Đối tác không thể đưa ra bất kỳ yêu cầu hoặc tuyên bố nào liên quan đến chúng tôi, hoặc đưa ra bất kỳ lời hứa nào và không có quyền ràng buộc chúng tôi theo bất kỳ nghĩa vụ nào.

5. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Liên quan đến quan hệ đối tác này, chúng tôi không công bố bất kỳ tuyên bố nào rằng trang web của chúng tôi sẽ hoạt động mà không có sự can thiệp cũng như lỗi. Vì vậy, sẽ không chịu trách nhiệm nếu sự cố xảy ra.

6. Các quy định

Thỏa thuận này sẽ tuân theo luật pháp của Philippines bất thường về quyền tài phán. Bất kỳ hành động pháp lý nào liên quan đến thỏa thuận này phải được đưa ra chính phủ Philippines. Bạn thừa nhận và cẩn thận đọc Thỏa thuận này và đồng ý với tất cả các quy tắc và điều kiện của Thỏa thuận này, đồng thời xác nhận rằng bạn đã quyết định một cách độc lập về sự sẵn sàng tham gia của mình và không dựa vào bất kỳ tuyên bố, bảo đảm và tuyên bố nào ngoài Thỏa thuận này. Bằng cách tải xuống các bài viết quảng cáo của chúng tôi và bằng cách liên kết trang web của bạn với trang web của chúng tôi, bạn hoàn toàn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

X
Tải xuống plugin chống hack (chỉ hệ thống windows)
Hướng dẫn sử dụng: Nhấp để thực hiện tệp định dạng BAT sau khi tải xuống, hiển thị HOÀN TOÀN nghĩa là thực hiện xong ***Ưu tiên Google DNS